help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/2006
Editie:2
Pagina:45602
Advies van de Raad van State 40096
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/11/2006
Overgangsbepaling : art. 4


Periode van geldigheid van 19/11/2006 tot ...