help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 juli 1991 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 12 maart 1991 betreffende de erkenning, betoelaging en subsidiëring van personen van niet-gouvernementele organisaties en van federaties inzake het uitzenden van NGO-coöperanten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1992
Pagina:2264
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1991