help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van State]
Koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/1997
Pagina:20239
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 16/06/2011 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het KB 30/11/2006
Advies van de Raad van State 25622
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/08/1997 tot ...