help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BB-2006/10 van 19 juli 2006 betreffende de verkiezingen van 8 oktober 2006 - Ingave en doorsturen van de verkiezingsuitslagen - Uitvoering van de artikelen 58bis van de Gemeentekieswet en van artikel 21ter van de Provinciekieswet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2006
Nummer: BB-2006/10
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/2006
Editie:1
Pagina:37264
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT