help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot goedkeuring van de statuten van APETRA (lees: tot vaststelling van de statuten van APETRA)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2006
Pagina:35730
Advies van de Raad van State 40289
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/07/2006 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze akte niet meer bijgewerkt want de algemene vergadering beslist over iedere wijziging van de statuten en de wijzigingen hebben evenwel slechts uitwerking na hun goedkeuring door KB.

Opschrift: onjuist : het voorwerp van dit besluit is niet de goedkeuring maar wel de vaststelling van de statuten, overeenkomstig art. 29, § 1, van de wet van 26/01/2006.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 15/06/2006