help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief BA-G-90/1 van 7 februari 1990 betreffende : Gesubsidieerde werken in toepassing van het koninklijk besluit van 23 juli 1981;
wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen (art. 42 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten)


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/02/1990
Numéro: BA-G-90/01
Nature de l'acte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/03/1990
Page:4736
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld