help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 november 1952 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1928 betreffende het vissen met sleepnetten in de territoriale wateren en van het besluit van de Regent van 12 maart 1949 houdende reglementering van de ijle-haringvisserij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/1952
Pagina:8756
Advies van de Raad van State 2876