help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van de entiteit Kanselarij van 3 april 2006 houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de entiteit Kanselarij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2006
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/2006
Pagina:26463
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2006

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot 31/03/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 10 heft het besluit op van het afdelingshoofd van de afdeling Kanselarij van 23 augustus 2002 houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Kanselarij, dat niet bekendgemaakt werd.