help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 april 2006 tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 december 1947 houdende reglementering van de producten en de verdeling van nijverheidsvetstoffen, zeep en reinigingsproducten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/05/2006
Editie:1
Pagina:23787
Advies van de Raad van State 40014
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/05/2006 tot ...