help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 4 januari 1994 - Algemene onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1992) gewijzigd bij de omzendbrief van 2 juli 1993 (Belgisch Staatsblad van 16 juli 1993) - Wijziging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/01/1994
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1994
Pagina:2291
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld