help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de klokkenluiders, de landbouwattachés, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd, de coördinator integriteitszorg en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/2006
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2006
Editie:2
Pagina:8830
Advies van de Raad van State 39439
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2005
Art. 1, 4, 5 en 10: 15/06/2005
Art. 8: 21/01/2005
Art. 9, 22, 23, 27 en 28: 01/10/2002
Art. 11: 01/06/2004
Art. 12 en 30: 01/07/2004
Art. 14 en 15: 01/06/2005
Art. 16: 01/09/2005
Art. 17, 18 en 19: 01/03/2005
Art. 21: 01/01/2006
Art. 25, 26, 29 en 35: 01/05/2005
Art. 34: 01/01/2005

Periode van geldigheid van 01/10/2002 tot ...