help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 12 januari 2006 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een geïntegreerd drugsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/2006
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/2006
Editie:1
Pagina:5480
Advies van de Raad van State 37124
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/02/2006 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 02/09/2002