help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 december 1990 tot vaststelling bij overgangsmaatregel van de taalkaders betreffende het personeel van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor de uitoefening van de bevoegdheden bepaald in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en voor uitoefening van de andere nieuwe gewestelijke bevoegdheden dan die van Openbare Werken, bepaald in de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/1990
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/1991
Pagina:9539
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/01/1990