help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijzigingen aan de statuten van Infrabel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2005
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/2005
Pagina:50498
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen De datum van de statuut-wijzigingen is niet vermeld in de tekst ervan, noch in het besluit waarbij ze worden goedgekeurd. We nemen dan ook aan dat die statuut-wijzigingen ten laatste op de datum van hun goedkeuring in werking treden.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 10/11/2005