help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 augustus 1974 tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 augustus 1970 tot vaststelling van de lijst van de graden, die toegang verlenen tot de graden, welke bij wijze van graadverandering of bij bevordering door verhoring in graad toe te wijzen zijn en tot bepaling van de bijzondere diploma- of andere voorwaarden opgelegd bij de benoeming tot sommige graden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/08/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1975
Pagina:1240
Advies van de Raad van State U - D