help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 147150 van 1 juli 2005

"Vernietigd wordt het besluit van 13 september 1995 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een gedeeltelijke wijziging van het bij koninklijk besluit van 30 mei 1978 vastgesteld gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem voor infrastructuurwerken, in zoverre het de percelen gelegen te Herzele, tussen de Groenlaan en het Solleveld, kadastraal bekend of het geweest zijnde Sectie A, nr. 782f bestemt tot gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, met de nadere aanwijzing reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2005
Nummer: 147150
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 31/07/2006
Editie:1
Pagina:37236
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 13/09/1995

Periode van geldigheid van 13/09/1995 tot ...