help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juli 2005 tot wijziging van :
- het koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het "Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel" aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen;
- het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese Toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze toppen;
- het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese Toppen;
- het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot toekenning van een financiële tussenkomst aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de Europese Toppen en andere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de Stad Brussel en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te dekken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/2005
Editie:2
Pagina:35765
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT: 01/01/2004 - 31/10/2005 (zie art. 6)

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot 31/10/2005
Opmerkingen Behalve het voorliggend wijzigend besluit en zeven andere besluiten van 01/09/2004 die als voorbeelden werden opgenomen, zijn de uitvoeringsbesluiten van de wet van 10 augustus 2001 (zie de rechtsgrond) en die niet voor advies zijn voorgelegd aan de Raad van State, niet opgenomen in de databank.