help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/2005
Pagina:34216
Advies van de Raad van State 38521
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2005
Artikel 1, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°: datum bepaald door de Koning;
Artikelen 1, 4° en 7°, 7, 8, 9 en 11: 01/01/2005;
Artikel 2: 01/07/2004;
Artikel 3: 01/09/2005;
Artikel 6: 01/01/2003 en houdt op uitwerking te hebben met ingang van 1 januari 2005.


TT art. 6 : 01/01/2003 - 01/01/2005

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...