help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 1976 tot vaststelling van de personeelsformatie van de dienst voor de financiering en de controle van de universitaire investeringen bij het Hoofdbestuur van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en van de administratieve cel voor de Regeringscommissarissen en de Regeringsafgevaardigden bij de universitaire instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/1977
Pagina:619
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1972