help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 9. Dezember 2004 zur Abänderung verschiedener dienstrechtlicher Bestimmungen betreffend das Personal des Ministeriums und der paragemeinschaftlichen Einrichtungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 december 2004 tot wijziging van verschillende statutaire bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en van de Paragemeenschappelijke inrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2004
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/2005
Editie:1
Pagina:18158
Advies van de Raad van State 37533
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/12/2004
Art.14: 01/12/2004

Periode van geldigheid van 01/12/2004 tot ...