help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van 27 januari 2005 houdende delegatie van handtekening aan de directeur van de directie van het toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/2005
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/2005
Editie:2
Pagina:18000
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2005

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 21/10/2014