help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 26. Februar 2007 zur Zustimmung zum Zusammenarbeitsabkommen zwischen der Region Brüssel-Hauptstadt und der Deutschsprachigen Gemeinschaft, unterzeichnet am 8. Juni 2006

Decreet van 26 februari 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord (van 08/06/2006) tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/2007
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2007
Pagina:20998
Advies van de Raad van State 41811
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/04/2007 tot ...