help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 januari 2005 tot vaststelling van de bedragen voor 2005 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/2005
Pagina:5555
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2005

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 31/12/2005
Opmerkingen Het KB 27/01/2005 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen koninklijke besluiten tot vaststelling van de bedragen voor het jaar xxxx van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers (uitvoering van W 12/04/1965, art. 15/10, §2 en W 29/04/1999, art. 20, §2).