help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 10/12/2004
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/01/2005
Edition:1
Page:598
Avis du Conseil d'Etat 37428
Entrée en vigueur / Effet 01/02/2005
Met uitzondering van:
-de bepalingen van het stambesluit VOI die van toepassing worden gemaakt hebben uitwerking of treden in werking op de datum bepaald in de slotbepalingen van het stambesluit VOI en in de wijzigingsbesluiten
-de datum bepaald in de desbetreffende bepaling van dit besluit.

Buitenwerkingtreding: Overgangsbepalingen: art. 19 tot 22 BVR 27/11/2009

Période de vigueur du 01/02/2005 au 01/04/2010