help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juli 1981 tot vaststelling voor de jaren 1980 en 1981 van de herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de bedragen van sommige sociale uitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/09/1981
Pagina:11001
Advies van de Raad van State 13962
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1980

TT 1980 - 1981

Periode van geldigheid van 01/01/1980 tot 31/12/1981