help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 20 december 1990 houdende vaststelling van de verschuldigde retributies als tegenprestatie voor de door de Brandweerdienst verrichte opdrachten van brandpreventie in de Brusselse Agglomeratie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1990
Aard van de akte: Verordening van de Brusselse Agglomeratie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/1992
Pagina:17526
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

TT 01/01/1991 - 31/12/1991

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot 31/12/1991
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.