help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 november 1987 wetenschappelijke inrichtingen die ressorteren onder het algemeen bestuur Culturele Zaken, bestuur voor Kunst en Letteren, enz. - graden personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen - toepassing gecoörd. de wet van op het gebruik van talen in bestuurszaken - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --