help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 juni 2004 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/2004
Pagina:50781
Advies van de Raad van State 34455
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikel 2, 1°, a) en b) en artikel 3 : 08/07/2005 (KB 03/07/2005)

Periode van geldigheid van 02/07/2004 tot ...