help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/1995
Pagina:34706
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot 31/12/2000