help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 september 1937 houdende regeling van de uitvoering der wet van 23 juni 1930, aangevuld bij deze van 17 maart 1936, betreffende het inrichten van een aan luchtvaartdienstbaarheden onderworpen veiligheidsgordel rondom de burgerlijke en militaire luchtvaartterreinen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/1937
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/1937
Pagina:6318
Advies van de Raad van State --