help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 6 februari 2004 houdende ad-hocwaarborgen voor ondernemingen en waarborgen voor financieringsfondsen en kredietportefeuilles]
Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen
Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 06/02/2004
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/02/2004
Edition:2
Page:10205
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet Hoofdstuk I (art. 1, 2), III (art. 20 - 22), IV (art. 23, 24), V (art. 25) en VI (art. 26 - 30): 01/03/2004 (BVR 20/02/2004)
Hoofdstuk II (art. 3 - 19): 16/03/2005 (BVR 18/02/2005)
De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet, of elk van de Hoofdstukken, Afdelingen binnen Hoofdstukken, dan wel artikelen ervan, in werking treedt.

Période de vigueur du 01/03/2004 au ...