help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 januari 2004 betreffende de toetreding van België tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, ondertekend te Londen op 6 juli 1998 en tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, ondertekend te Londen op 16 juni 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2004
Editie:2
Pagina:10181
Advies van de Raad van State 35219
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/03/2004 tot ...