help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 december 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 tot instelling van graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist bij de parketten van de hoven en rechtbanken en tot vaststelling van de rechtspositie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1994
Pagina:31245
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995