help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 december 2003 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling van de refactiecoëfficiënt en de maximumbedragen van pluimvee, eieren en andere vogels dan pluimvee bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2003
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/2004
Editie:1
Pagina:6064
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/04/2003

Periode van geldigheid van 15/04/2003 tot ...