help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 juli 1961 tot vaststelling van de categorieën van beroepen, vereiste speciale kundigheden en landen, waarop artikel 16, § 1, 2°, der dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet van 21 juni 1961, van toepassing is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1961
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/1961
Pagina:5912
Advies van de Raad van State U - D