help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap van 21 juni 1976 betreffende de herdruk van waardevolle werken over de Duitse Cultuurgemeenschap

Erlass mit Verordnungscharakter vom 21. Juni 1976 zwecks Neudruck bedeutsamer Werke über die deutsche Kulturgemeinschaft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1976
Aard van de akte: Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/06/1977
Pagina:7390
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking