help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 juli 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1973 tot vaststelling, wat de Regie van Telegrafie en Telefonie betreft, van de personeelsformatie van niveau 1 en van de algemene norm op grond waarvan de minister, die voornoemde Regie beheert, de personeelsformatie van de niveaus 2, 3 en 4 bepaalt en het het ministerieel besluit van van 24 april 1973 tot vaststelling van de personeelsformatie van de niveaus 2, 3 en 4 van de Regie van Telegrafie en Telefonie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/1990
Pagina:19235
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking