help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/2003
Editie:2
Pagina:12448
Advies van de Raad van State 32991
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 24/03/2003 tot 31/01/2021