help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2002
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2002
Pagina:39266
Advies van de Raad van State 33271
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2002

Overgangsbepalingen bij de buitenwerkingtreding: art. 56 tot 59 van BVR 05/12/2008 (BS 27/02/2009, p. 17111 - 17112)

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot 27/02/2009