help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 juli 1956 tot instelling van een geneeskundige commissie en tot vaststelling van de vereisten inzake lichamelijke geschiktheid waaraan de candidaten voor betrekkingen van gerechtelijk officier en agent moeten voldoen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/07/1956
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/08/1956
Pagina:5617
Advies van de Raad van State 5018
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking