help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 juli 1978 betreffende de vervoer over de binnenwateren van produkten onderworpen aan de reglementering betreffende het ammoniumnitraat. - Voorwaardelijke afwijking voor meststoffen met hoge ammoniumnitraatgehalten, los gestort


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/08/1978
Pagina:9534
  • 08/09/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --