help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van 26 juli 2002 betreffende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking, organisatie van de diensten en individueel personeelsbeheer aan ambtenaren van het departement Coördinatie (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/07/2002
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/2002
Editie:2
Pagina:35376
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2002

Periode van geldigheid van 01/08/2002 tot 01/04/2006
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.