help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest et het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in de Richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2002
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/2002
Editie:2
Pagina:31322
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikel 2: 01/01/2002
Artikel 3 en 4: 01/05/2002

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
OBHG 13/06/2002  
DRW 08/07/2002