help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 augustus 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/2002
Editie:2
Pagina:29240
Advies van de Raad van State 29222
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/07/2002 tot ...
Opmerkingen Opschrift: de datum van 14 mei 2000 is onjuist omdat deze niet overeenkomt met de datum van ondertekening.