help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/2002
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2002
Pagina:19041
Advies van de Raad van State 31656 + 31778
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen (DVO 23/12/2016, art. 16 en 17)

Periode van geldigheid van 17/05/2002 tot 31/12/2016