help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2020
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/2021
Editie:1
Pagina:6146
Advies van de Raad van State 68273
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/02/2021 (art. 5: "10 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Art. 3, 1°: 01/01/2021 (art. 5)

Periode van geldigheid van 01/01/2021 tot ...