help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 september 1973 tot vaststelling van de tijdelijke personeelsformatie van het Nationaal Instituut voor de Statistiek "Statistische enquêtes en werkzaamheden voor de Europese Gemeenschappen (E.E.G.) en toevallige nationale enquêtes" voor het tijdsbestek gaande van 1 januari 1973 tot 31 december 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/1973
Pagina:11947
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking