help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 april 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1990 tot instelling van een vergelijkend overgangsexamen naar het hogere niveau in de graad van inspecteur in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/05/1995
Pagina:14195
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking