help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/2001
Editie:1
Pagina:28909
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 10/10/2013 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het KB 10/10/2010
Advies van de Raad van State 30809 + 30284 + 24835
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2001

Overgangsbepalingen: art. 81

Periode van geldigheid van 01/09/2001 tot ...
Opmerkingen 1) Nummering van de artikelen: meerdere artikelen bevatten onderdelen (vb.: "art. 5.1", "art. 5.4.1", "art. 7.2/1"...) die geen afzonderlijke artikelen zijn ten aanzien van het basisartikel. Bijgevolg worden alle linken gemaakt met het basisartikel (zoals "art. 5" of "art. 7").

2) Bijlagen: er is geen bijlage I maar twee afzonderlijke bijlagen "IA" en "IB".