help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 november 1979 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1975 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Openbare Werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/01/1980
Pagina:1049
  • 16/02/1980 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 9